na4alobg.com             Copyright©2015
Бюджет
Галерия
За нас
Новини
Разписание
Документи
Проф. купувач
Работно време на администрацията:
от 12.00 часа до 20.00 часа
За въпроси се обръщайте на телефони:
0889 827070;
0886 877070;
0884 368580.
ВЕЧЕРНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ"Захари Стоянов", гр.Бургас обявява прием на ученици, завършили IV, V, VI, VII клас през изминали учебни години и навършили 16-годишна възраст. Документи се приемат в сградата на училището, понастоящем находяща се в ж.к "Славейков", СУ "Димчо Дебелянов", ет.4
Необходими документи за записване в IV, V, VI, VII клас:
1. Удостоверение за завъряен клас
2. Лична карта
3. Попълнено заявление по образец

Тадиционно ВЕЧЕРНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ"Захари Стоянов", гр.Бургас ще приема ученици и след завършен VIII клас:
Необходими документи за записване в IX клас
1. Свидетелство за завършено основно образование(оригинал)
2. Лична карта
3. Попълнено заявление по образец
Балообразуващи предмети:
- Български език и литература
- Математика
- География и икономика