na4alobg.com             Copyright©2015
Уважаеми ученици,

На този сайт имате възможност да получите представа за живота на училищната общност в гимназията, да разберете новостите, които ви предоставя гимназията, да изберете подходящ вариант на обучение.

Началото на училището е поставено в далечната 1947 година. Сменило различни сгради и адреси, за годините на съществуването си то успява да съхрани жаждата за познание и устрема за покоряване на нови върхове в живота чрез образование. Съхранено с много усърдие и любов от страна на целия педагогически персонал , то е единствената останала самостоятелна ВГ в България. Освен традиционния начин на обучение тя въвежда и изучаване в професионална паралелка, което е продиктувано от възможността да се предложи нещо ново, атрактивно и модерно на образователния пазар.)
ПРИЕМ
ВЕЧЕРНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ"Захари Стоянов", гр.Бургас обявява прием на ученици, завършили IV, V, VI, VII клас през изминали учебни години и навършили 16-годишна възраст. Документи се приемат в сградата на училището, понастоящем находяща се в ж.к "Славейков", СУ "Димчо Дебелянов", ет.4
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

- За теб
- Сесии 
- Учебен план
- ДЗИ
- Приемно време на препода.
- Учебно-изпитни
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

- График сесии
- Приемно време
- Консултации
- Изпитни програми
Бюджет
Галерия
За нас
Новини
Разписание
Документи
Проф. купувач